Veel gestelde vragen burgerhulpverlener

 

Veel gestelde vragen

Burgerhulpverlener worden

Wat doet een burgerhulpverlener eigenlijk? Een burgerhulpverlener is iemand die kan reanimeren (vanwege zijn werk of op een cursus geleerd) en die bereid is te reageren op een oproep van de 112-meldkamer van de ambulancedienst als er een reanimatie nodig is in de directe omgeving. Zodra de meldkamer vermoedt dat een reanimatie nodig is, worden tegelijk met de hulpdiensten, alle burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer opgeroepen via het landelijke oproepsysteem HartslagNu. Als je de oproep accepteert (dat hoeft niet als het niet uitkomt of je toch te ver weg bent), ga je ofwel direct naar het slachtoffer toe of via een AED. De computer van HartslagNu rekent uit wie het beste wat kan gaan doen. Je begint, meestal samen met andere burgerhulpverleners, en samen met politie/brandweer, met de reanimatie en/of brengt een AED en sluit deze aan. Dit allemaal zo snel mogelijk. Als de ambulancedienst ter plaatse is, nemen zij de hulpverlening over. Je kunt dan nog wel worden gevraagd hand-en-spandiensten ter plaatse te verrichten (bijv. ruimte maken voor een goede werkplek, familie opvangen, of een infuus omhoog houden).

Is het verplicht burgerhulpverlener te worden na de cursus? Nee. We proberen je in de cursus zo goed mogelijk op te leiden zodat je er klaar voor bent en geven je ook veel informatie over de praktijk (bijv. via de scenariotraining). We hopen dat je je na de cursus zelf aanmeldt, maar dit is niet verplicht. Al vinden we het heel fijn als je het toch doet!

Hoe meld ik me aan? Je kunt je aanmelden via de website van HartslagNu of door de HartslagNu app te downloaden op je smartphone. Je kunt je dan via de app aanmelden. Apple / Android Meld je je aan met e-mail adres en wachtwoord, log dan (opnieuw) in en geef ook je woon- en/of werkadres aan. Alleen dan wordt je ook opgeroepen.

Kunnen jullie mij niet aanmelden? Helaas laat HartslagNu dit niet toe op grond van de privacywetgeving (AVG). Je krijgt direct na je aanmelding op de website of via de app een verificatiemail die je binnen een bepaalde tijd moet accepteren. Bij bepaalde cursussen bieden wij wel aan om de certificeringsdatum van al ingeschreven burgerhulpverleners aan te passen, maar daar moet je ons tijdens de cursus apart schriftelijke toestemming voor geven; weer op grond van de privacywetgeving (AVG). Wij zouden je gegevens wel willen managen, maar het mag helaas niet. Pas dus zelf je gegevens aan in HartslagNu als er iets verandert (nieuwe certificeringsdatum, nieuw telefoonnummer, ander e-mailadres, verhuizing).

Heb ik een recente smartphone nodig? Op dit moment kun je je nog aanmelden zonder smartphone via de website van HartslagNu. De alarmering kan op dit moment dan nog via SMS op een oudere telefoon. Het is echter de verwachting dat dit de komende tijd wordt uitgefaseerd. Je hebt dan de HartslagNu app nodig om gealarmeerd te worden. Deze is niet meer voor bepaalde oudere smartphones beschikbaar. Kijk op de HartslagNu website voor meer informatie. Het gaat om het “operating systeem” dat je smartphone nog aankan. Bij vragen/klachten: neem contact op met HartslagNu. Wij kunnen hier helaas niets aan doen.

Hoe vaak word je opgeroepen? Dat is moeilijk te zeggen. Het is onvoorspelbaar wanneer en waar iemand een hartstilstand zal krijgen. Het hangt helemaal van af waar je woont/werkt en wat daar in de omgeving gebeurt. Er zijn mensen die meerdere keren per jaar een oproep krijgen, maar ook burgerhulpverleners die jaren niet worden opgeroepen omdat er niets in hun buurt gebeurt. En dan opeens is er een oproep in je eigen straat. Is het je te veel, dan kun je een oproep negeren. Zie het volgende punt.

Moet ik op elke oproep reageren? Nee. HartslagNu roept ruim voldoende burgerhulpverleners op (denk aan rond de 100). In de praktijk komen er vaak voldoende mensen (gemiddeld 4-5); ’s nachts minder. Je kunt dus per situatie bekijken of je kunt en/of wilt reageren. Ben je bijv. alleen met kleine kinderen, dan ga je niet. Is het te ver, dan ga je ook niet. Ga je wel, dan accepteer je de oproep via de button in melding binnen de app, of door iets terug te sms-en. Ga je niet, dan druk je op de “weigeren” button in de app of je reageert helemaal niet. 

Moet ik ook naar gevaarlijke of gevoelige situaties gaan? Nee. De 112-meldkamer van de ambulancedienst RAVU bepaalt wanneer er burgerhulpverleners worden opgeroepen. In principe niet bij gevaarlijke situaties (geweld, snelweg, spoor), zelfmoord of een baby. Het kan zijn dat pas in de loop van het 112-gesprek met de melder blijkt dat het alsnog om een gevaarlijke/gevoelige situatie gaat. De oproep wordt dan alsnog geannuleerd. Krijg je een annuleringsbericht, ga dan niet door. De meeste inzetten vinden overigens in de praktijk plaats bij mensen thuis. De kans dat je met andere situaties te maken krijgt is dus niet groot.

Hoeveel mensen worden er opgeroepen? Het systeem roept tot 100 mensen op in cirkels rondom het slachtoffer. Zodra je wordt opgeroepen beslis je of je gaat. Ga je accepteer dan de oproep (druk op accepteren of stuur iets terug als je per sms wordt opgeroepen). Als er 5 acceptaties zijn, worden de oproepen voor andere opgeroepen burgerhulpverleners geannuleerd.

Ik woon vlak bij een AED maar moet meteen naar het slachtoffer? Het is super belangrijk dat zo snel mogelijk de reanimatie wordt opgestart. Daarmee wordt voor het slachtoffer "tijd gekocht". Het systeem roept mensen die het dichtst bij het slachtoffer zijn op om direct naar het slachtoffer te gaan. Mensen die verder weg zijn, worden langs een AED gestuurd. Zo wordt het beste resultaat voor het slachtoffer bereikt. Heb je een eigen AED of loop je langs een AED in een niet afgesloten buitenkast die je supersnel kan meenemen, dan kun je dat uiteraard doen. Maar bedenk dat vertraging negatief kan uitwerken op het slachtoffer. 

Ik weet een AED te hangen, maar wordt daar niet langs gestuurd. Mag ik die AED toch ophalen? Ja, dat mag als de kast niet is afgesloten. We vragen dan wel dat je ons hiervan na afloop op de hoogte stelt. Wij controleren namelijk alleen de opgeroepen AED's. Mail ons op wijken@reanimatietnetwerk-amersfoort.nl of bel 033 833 0 833 optie 1 om te melden welke AED (straatnaam) je hebt meegenomen, of die gebruikt is en of die weer teruggehangen is.

Wie brengt de AED terug? De regel is dat de ophaler de AED ook meteen na het incident terugbrengt en weer terughangt in de kast en de kast weer sluit. Op de kast staan onze contactgegevens. We vragen je ons te mailen of te bellen om te melden welke AED (straatnaam) je hebt meegenomen, of die gebruikt is en of die weer teruggehangen is. 

Ik krijg de buitenkast niet meer dicht, wat nu?  Bel ons noodnummer 033 833 0 833 optie 1. Dit staat ook op de buitenkast. We komen je z.s.m. helpen.

Ik heb geen tijd om de AED terug te hangen; ik neem hem mee naar huis. Mag dat? Nee, tenzij je dat met ons hebt afgesproken door het noodnummer 033 833 0 833 optie 1 te bellen en hebt afgesproken wanneer de AED weer terugkomt. Na iedere oproep gaan we op zoek naar de AED's als die niet zijn teruggehangen. Zo nodig schakelen we ook de politie in. De reden is dat de AED zo snel mogelijk weer inzetgereed gemaakt moet worden. 

De oproep waar ik naar toe onderweg ben, wordt geannuleerd. Wat is er aan de hand? Annulering kan om meerdere redenen plaatsvinden: er zijn al voldoende hulpverleners ter plaatse, het blijkt alsnog niet om een reanimatie te gaan, het blijkt alsnog om een gevaarlijke/gevoelige situatie te gaan. Ga in dit geval niet door, maar keer om. Te veel mensen op de plaats van het incident kan een probleem opleveren voor de hulpverlening of het kan gevaarlijk voor je zijn om door te gaan. 

Moet ik altijd een oproep "accepteren" voordat ik op pad ga? Ja, heel graag. Alleen dan kan de computer tellen hoeveel burgerhulpverleners onderweg zijn. Te veel mensen op de plaats van het incident kan een probleem worden voor de hulpverlening. 

Kan ik ook “voor niks” gaan naar een inzet? Ja, dat kan. Het kan zijn dat tijdens je tocht naar de incidentlocatie alsnog blijkt dat het geen reanimatie is, dat het een gevaarlijke/vervelende situatie is of dat er al genoeg burgerhulpverleners geaccepteerd hebben. De oproep wordt dan geannuleerd. Ga dan niet door. Het kan ook zijn dat er bij je aankomst al hulpdiensten zijn. Zijn er meerdere auto’s van hulpdiensten, dan ga je weer naar huis. Is er maar één, ga dan naar binnen, zeg dat je als burgerhulpverlener bent opgeroepen via HartslagNu en vraag of je kunt helpen. Vaak is men erg blij met je komst totdat er voldoende hulpdiensten zijn. Je kunt dan ook worden ingezet om ruimte te maken rondom het slachtoffer, familie te ondersteunen of een infuus vast te houden.

Moet ik een auto hebben? Nee. Sterker nog, het is in de praktijk binnen de stad vaak het handigst om lopend (direct in de eigen straat) of met de fiets (verder in de wijk) te gaan. Alleen in de buitengebieden is een sneller vervoermiddel handig. De maximale afstand waarop je opgeroepen wordt kan daar zo rond de 2 km liggen. 

Mag ik verkeersregels negeren op weg naar het slachtoffer? Nee! Je hebt geen vrijstelling van verkeersregels en niemand zit te wachten op een tweede slachtoffer. 

Krijg ik nazorg na een inzet? Ja, als je dat wilt. HartslagNu organiseert dit als je hier behoefte aan hebt. Je kunt ook altijd bij ons terecht (Telefoon 033-833 0 833 optie 3) of bij je eigen huisarts.

Ik werk veel buiten Amersfoort; heeft het dan ook zin om mij aan te melden? Ja, als je tijdelijk buiten Amersfoort bent, kun je dat in de app aangeven; je wordt dan niet opgeroepen. Je kunt maximaal 24 uur op basis van GPS locatie worden opgeroepen (dus ook buiten Amersfoort) via de app. Als je je niet tijdelijk hebt afgemeld en een oproep krijgt voor een incident in Amersfoort terwijl je er niet bent, kun je gewoon niet reageren. HartslagNu roept toch voldoende mensen op. Je kunt ook je werkadres opgeven in je profiel in HartslagNu. Dan word je ook daar in de buurt opgeroepen.

Ik weet niet hoe ik in de werkelijkheid zou reageren, wat nu? Dat begrijpen we goed en dit geldt voor iedere burgerhulpverlener die nog nooit gereanimeerd heeft. Sommigen handelen uit een soort van reflex, andere slaan dicht en weten niet meer wat ze moeten doen. Dit heet de “fight or flight” reactie. Je komt er maar op één manier achter wat voor jou geldt: door het een keer mee te maken. Het kan ook afhangen van de situatie. Twijfel je op dat moment, dan kun je ervoor kiezen om niet op de oproep te reageren. Meestal reageren er 4-5 burgerhulpverleners op een oproep en de hulpdiensten zijn snel ter plaatse. Je bent nooit (lang) alleen. 

Ik ben bang dat ik het verkeerd doe en durf niet om te gaan? Uiteraard leiden we je zo goed mogelijk op. Met name door veel te oefenen tijdens de cursus en door de scenariotraining zien we dat veel van onze cursisten als het ware “vanzelf” het protocol gaan toepassen. Dat is het doel. Bedenk dat de overlevingskans bij niet tijdige hulp heel gering is. We hebben liever dat je iets doet, al is het misschien niet 100% perfect, dan dat er niets gebeurt. Bovendien ben je nooit alleen. Al heel snel komt er hulp. Je kunt dan vragen of iemand anders het van je wilt overnemen. Je kunt ook helpen door bijv. ruimte te maken rondom het slachtoffer, alleen de AED aan te sluiten, familie te begeleiden of een infuus omhoog te houden. 

Wat gebeurt er precies bij een reanimatie? Kijk naar onze voorlichtingsfilm op Youtube: Burgerhulpverlener, dit kun je verwachten: kijk hier

Als het moet doe ik het, maar ik zoek het niet op. Wat nu? Dat snappen we heel goed. In de praktijk vertaalt zich dit vaak zo dat er burgerhulpverleners zijn die wel willen helpen als het iemand in de eigen straat betreft die ze kennen, maar die niet naar vreemden toe willen gaan. Je bent nooit verplicht te gaan. We roepen voldoende mensen op. Je kunt dus per oproep besluiten of je gaat. Stel dat je je niet aanmeldt en de buurman/vrouw verkeert in nood, dan kom je er pas achter dat je levensreddend had kunnen helpen als het te laat is (de eerste hulpdiensten zijn er vaak pas na de cruciale eerste 6 minuten). Zou je dat willen? Door je aan te melden bij HartslagNu krijg je een oproep op hetzelfde moment dat de hulpdiensten worden opgeroepen. Je hebt dus een keuze, die je anders niet zou hebben. 

Ik denk niet dat ik bekenden zou durven reanimeren? We horen dit vaker. Maar als er geen anderen zijn die snel komen is het gevolg misschien dat je bekende het niet haalt, terwijl jij wel – in ieder geval technisch - in staat bent levensreddend op te treden. Zou je dat een acceptabele uitkomst vinden? Ons advies is om je wel aan te melden en per situatie te bekijken wat je wel kunt en durft te doen. Als er genoeg hulpverleners zijn, kun je je alsnog terugtrekken.  

Ik wil wel normaal slapen, dus ik wil niet altijd oproepbaar zijn. Kan dat? Ja, dat kan. Je kunt zelf per dag instellen wanneer je oproepbaar wilt zijn. Je kunt verder ook je telefoon op niet-storen instellen op bepaalde tijden en/of in bepaalde situaties. We roepen voldoende mensen op en ’s nachts zijn met name de politie en brandweer snel ter plaatse, dus je hoeft je hiervoor niet “schuldig” te voelen als je niet komt. Wil je wel dag en nacht beschikbaar zijn, dan kun je dit instellen bij HartslagNu. Je moet dan wel HartslagNu toestemming geven om door een eventuele niet-storen instelling van je telefoon heen te breken. HartslagNu legt je dit uit op hun website (kritieke meldingen toestaan).

Krijg je geen enorme stress van een oproep? Dat zou kunnen. Dit is per persoon verschillend. We proberen je zo praktisch mogelijk op te leiden zodat je weet wat je te wachten staat bij een echte inzet. Hopelijk vermindert dit voor jou de stress. We zien veel dat burgerhulpverleners gewoon aan de gang gaan en zich pas na afloop realiseren wat er gebeurd is. Door met je partner/bekenden hierover te praten zetten velen deze stressvolle gebeurtenis alsnog van zich af. 

Hoe kom ik aan een AED? De computer kijkt wie het dichtste bij een AED is en stuurt die burgerhulpverlener eerst naar een AED. In de oproep krijgt deze persoon de code van het slot als dat op de kast zit. Ben je dichterbij het slachtoffer, dan stuurt het systeem je naar het slachtoffer. Iemand anders brengt dan een AED. Heb je een eigen AED of loop je langs een AED in een niet afgesloten kast, dan kun je die uiteraard meenemen. (Je ontvangt bij een eigen AED een vergoeding voor de vervanging van gebruikte electroden; meer info: mail ons info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl). Krijg je de opdracht naar het slachtoffer te gaan, doe dat dan ook en ga niet omlopen/omrijden om een AED te halen. Anderen doen dat al.

Waar zijn er AED’s rondom mijn huis? Kijk op onze dekkingskaart  of in de HartslagNu app om de actuele dekking rondom je huis te zien. Wij adviseren je om op een rustig moment een rondje te lopen langs deze AED’s. Dan weet je al waar ze hangen en hoe ze afgesloten zijn. Je kunt de AED zo sneller pakken en dit vermindert de stress bij een echte inzet. (Gebruik bij donker het lampje van je smartphone en vergeet je leesbril niet als je die nodig hebt om de code in te stellen op het slot). 

Ik zie een zegel zitten op de AED buitenkast. Hoe krijg ik dit er af? Draai aan de kap van de kast in de richting van de pijlen. Het zegel valt er dan vanzelf af. Probeer het zegel niet met je vingers eraf te krijgen. Dat lukt niet.

Ik zie iemand neervallen. Wat nu? Pas het in de cursus aangeleerde protocol toe. Vergeet niet om zo snel mogelijk 112 te bellen, je krijgt dan meteen hulp van andere burgerhulpverleners en de hulpdiensten. Meerdere AED’s zullen naar je toegebracht worden. Ben je heel dichtbij een AED die in een kast zonder slot zit, dan kun je die pakken en aansluiten. Nog beter, wijs iemand aan om die AED te halen. Laat het slachtoffer nooit langer dan 30 seconden alleen. Het is superbelangrijk om de reanimatie snel op te starten. De AED wordt dan naar je toegebracht door een andere burgerhulpverlener of de politie/brandweer.

Hoe weet ik dat iemand wel of niet gereanimeerd wil worden? Het protocol in Nederland is dat iedereen wordt gereanimeerd, tenzij de burgerhulpverlener bij het ontbloten van de borstkas (om de AED aan te sluiten) een niet-reanimeerpenning of een niet-reanimeertattoo ziet. Een niet-reanimeerpenning/tattoo is een wens van het slachtoffer.  Wij vragen burgerhulpverleners om een niet-reanimeerpenning/tattoo te respecteren, al is dit niet verplicht. BIG-geregistreerden (medisch personeel, artsen) moeten vanuit hun tuchtrecht een niet reanimeerpenning/tattoo respecteren. Het protocol is om niet te gaan zoeken naar een penning (daar is geen tijd voor) als je die tegenkomt, staak je de reanimatie. Van mensen met een niet-reanimeerwens in een instelling (verpleeghuis, ziekenhuis of thuiszorg cliënten) wordt de niet-reanimeerwens genoteerd in hun patiëntendossier. Buiten de instelling is deze wens echter alleen zichtbaar via een niet-reanimeerpenning met foto en handtekening (die herleidbaar is tot de persoon). Een kopie van een levenstestament of andere notariële akte bij zich dragen werkt in de praktijk niet. De hulpverleners hebben geen tijd om deze te zoeken, te lezen en kunnen niet constateren of zo'n document bij het slachtoffer hoort. Wij adviseren om geen niet-reanimeerpenning te kopen die geen foto/handtekening bevat. Deze zijn niet te herleiden tot het slachtoffer.

Krijg ik te horen of de reanimatie gelukt is? Vaak zul je het ter plaatse al zien als de reanimatie niet gelukt is. Dit komt helaas vaak voor en ligt normaliter niet aan de kwaliteit van de reanimatie. Een circulatiestilstand heeft ook vaak andere onderliggende oorzaken dan alleen hartproblemen. Sommige van deze problemen zijn niet meer op te lossen. Wordt het slachtoffer afgevoerd door de ambulance, dan krijg je niet te horen of deze het uiteindelijk overleefd heeft. Soms wordt er wel, bijv. via de politie, contact gelegd tussen slachtoffer/familie en hulpverleners. Er wordt hier landelijk ook een systeem voor uitgerold: HartslagSamen. We vertellen tijdens de cursus hoe dit werkt. Contact kan alleen als alle betrokkenen dat willen (i.v.m. privacy wetgeving). Denk goed na of je wel contact wilt; je kunt mogelijk in een emotioneel proces van anderen betrokken worden. Een succesvol gereanimeerd slachtoffer heeft vaak andere dingen aan het hoofd dan jou te bedanken, dus verwacht geen bedankje. 

Ben ik aansprakelijk als ik (niet goed) reanimeer? Je bent als burgerhulpverlener die vrijwillig hulp geeft aan iemand die deze hulp op dat moment dringend nodig heeft niet aansprakelijk als je helpt naar beste kunnen. Voor zover wij weten is er nog nooit een burgerhulpverlener in Nederland aansprakelijk gesteld. Je bent overigens ook aanvullend verzekerd voor aansprakelijkheid en schade via de vrijwilligersverzekering van de gemeente waar HartslagNu onder valt als je bent opgeroepen door HartslagNu. Meer info: info@hartslagnu.nl. Ondervind je problemen en kan HartslagNu het niet voor je oplossen? Neem dan contact met ons op en wij kijken hoe we je lokaal kunnen helpen. 

Meer veelgestelde vragen over burgerhulpverlening via HartslagNu zijn te vinden op de Hartslagnu website.

Je kunt ook kijken in het Handboek burgerhulpverlener Amersfoort dat hier op onze website te vinden is.