Privacy

Samenvatting privacy beleid Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort

Wij respecteren de privacyrechten van alle personen die op een of andere wijze bij het Reanimatie Netwerk Amersfoort betrokken zijn. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor doeleinden van het beheer van de Stichting en het netwerk en het herinneren aan het verlopen van certificeringsdata (cursisten, burgerhulpverleners) of om cursisten op de hoogte te houden van nieuwe cursussen of ontwikkelingen. U heeft recht op informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens, het recht op inzage, correctie, verwijdering en het recht van verzet. U kunt klagen over het gebruik van uw persoongegevens door ons. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw expliciete voorafgaande toestemming met derden delen, tenzij in ons volledige privacybeleid anders beschreven is of er een wettelijke verplichting voor ons bestaat. Sommige van uw persoonsgegevens worden (deels) niet door ons verwerkt maar door het oproepsysteem HartslagNu, de Nederlandse Reanimatieraad, de European Resuscitation Council of de Hartstichting. Voor diploma-uitgifte kunnen wij uw data opnemen in het bestand van de ERC/Nederlandse Reanimatieraad (via cosy.erc.edu). In voorkomende gevallen kunnen wij uw opleidingsdata aanpassen in HartslagNu. Wij hebben toegang tot deze gegevens en kunnen deze muteren. De verwerkingsverantwoordelijk is dan de genoemde instelling. 

Voor informatie over ons privacybeleid of voor de uitoefening van uw rechten: mail naar secretaris@reanimatienetwerk-amersfoort.nl


Kijk voor ons volledige privacy beleid op: https://www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/Footer/privacy/