Coronavirus

Reanimatiecursussen en het coronavirus (COVID-19)

TOT EN MET 1 JUNI 2020 ZIJN ALLE REANIMATIECURSUSSEN AFGELAST.  

Rond die datum nemen wij een besluit of en zo ja, wanneer wij de cursussen weer hervatten.

Om deze reden hebben wij alle cursusdata offline gezet.