Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Het 3G-toegangsbeleid en het mondkapje zijn vervallen. Wij behouden ons het recht voor maatregelen weer opnieuw in te voeren als wij dat verstandig vinden.

Gezondheidscheck

Doe voordat je naar de cursus komt hier de Corona gezondheidscheck. Moet je op een vraag “ja” antwoorden, dan kun je niet deelnemen. Je kunt een al geboekte cursus verzetten. Mail ons: cursusinfo@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Zolang de Corona pandemie duurt, adviseren wij mensen in de risicogroepen om geen cursus te volgen. 

Hygiëne

Alle materialen worden na iedere cursist met alcohol schoongemaakt. Onze longetjes hebben één-weg filters. 

Wij oefenen met 2 personen per pop en/of scenariotrainingen. Je kunt, als je niet beademt, eventueel een mondmasker dragen tijdens oefeningen met meerdere personen (breng die dan zelf mee). Wil je niet met meerdere personen oefenen, dan kan je dit vooraf aan de instructeur melden. 

Het cursuslokaal is goed geventileerd.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de maatregelen te wijzigen als wij vinden dat hier aanleiding toe is of de overheid ons hiertoe verplicht. Wil je daar niet aan voldoen, dan kan je je deelname annuleren en dan krijg je je geld terug.